Vi tänker på miljön.

 

I vårt arbete ser vi långsiktigt på miljön, framför allt att betong är ett material som håller längre än de flesta andra byggmaterial.

 

Vi försöker dessutom att minimera transporter och leveranser i de projekt som vi är delaktiga i.

 

Vår partner Färdig Betong, som levererar betongen vi arbetar med, har ett genomtänkt kvalitets- och miljöledningssystem.
Detta säkerställer att betongen vi levererar uppfyller de krav som ställs avseende kvalitet och miljö, och att produktionen görs i god arbetsmiljö. Färdig Betong är också kvalitets- och miljöcertifierat enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Bild föreställande: 010