Välkommen till Betong Gruppen i Borås

Hög kvalitet till marknadens mest konkurrenskraftiga priser!

Vi utför: Platta på mark – Grundsystem – Stomlösningar i betong – Murverk – Platsgjutningar – Markbetong – Prefab-leveranser – Golvavjämning – Schaktning

Miljöpolicy

Vi tänker på miljön.

I vårt arbete ser vi långsiktigt på miljön, framför allt att betong är ett material som håller längre än de flesta andra byggmaterial.

Vi försöker dessutom att minimera transporter och leveranser i de projekt som vi är delaktiga i.

Vår partner Färdig Betong, som levererar betongen vi arbetar med, har ett genomtänkt kvalitets- och miljöledningssystem.
Detta säkerställer att betongen vi levererar uppfyller de krav som ställs avseende kvalitet och miljö, och att produktionen görs i god arbetsmiljö. Färdig Betong är också kvalitets- och miljöcertifierat enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.