Välkommen till Betong Gruppen i Borås

Hög kvalitet till marknadens mest konkurrenskraftiga priser!

Vi utför: Platta på mark – Grundsystem – Stomlösningar i betong – Murverk – Platsgjutningar – Markbetong – Prefab-leveranser – Golvavjämning – Schaktning

Om oss

Med 30 års erfarenheter i betong-branschen vet vi vad som krävs.

Betonggruppen i Borås AB är ett företag i byggbranschen, specialinriktat på högkvalitativa lösningar i betong till marknadens mest konkurrenskraftiga priser.

Efter 30 år i branschen vet vi att kvalitet, kostnadseffektivitet och professionell arbetsledning är avgörande för ett väl utfört uppdrag och ett fortsatt gott samarbete.

Vi arbetar med såväl stora byggföretag och partners år efter år som enstaka projekt där mindre företag och privatpersoner är beställare.

Är du intresserad av att diskutera avtal eller andra typer av samarbete, föreslår vi att du slår oss en signal eller skickar ett e-brev.

Välkommen till Betonggruppen

Hälsningar

Stefan Eriksson